Тази свирепа песен не е за хора с греховни души

Почнах да чета тази книга без да знам абсолютно нищичко за сюжета или героите. В действителност в началото историята започва доста объркващо и на мен лично ми отне известно време да се ориентирам в света и драмите на персонажите. Но от друга страна книгата е написана достатъчно увлекателно и реалистично, че дори да е объркан, … Нататък Тази свирепа песен не е за хора с греховни души