Светът като поле за жътва в „Косачи“-те на Шустърман

Дори не знам от къде да започна. Може би с най-простичкия и показателен факт за качеството на историята - прочетох я за един уикенд. Отгърнах първите страници и съвсем забравих тривиалните природни нужди като глад, сън и, хм, хигиена. Добре де, изкъпах се! И очевидно съм яла и спала. Но разбирате на къде бия. Светът … Нататък Светът като поле за жътва в „Косачи“-те на Шустърман